info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.03, godz. 23:25
kontakt
DIGITANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 124,00 210,00
69,4%
451,00
114,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -423,00 -759,00
---
-352,00
---
Zysk (strata) brutto -459,00 -1 496,00
---
-378,00
---
Zysk (strata) netto -470,00 -1 479,00
---
-411,00
---
Amortyzacja 54,00 155,00
187,0%
208,00
34,2%
Aktywa 23 698,00 24 466,00
3,2%
23 873,00
-2,4%
Kapitał własny 22 215,00 20 736,00
-6,7%
20 324,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,24 4,89
-6,7%
4,80
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,35
---
-0,10
---