info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.10, godz. 12:00
kontakt
ANALIZY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 053,00 1 864,00
-9,2%
1 642,00
-11,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 427,00 184,00
-56,9%
-374,00
---
Zysk (strata) brutto 431,00 192,00
-55,5%
-369,00
---
Zysk (strata) netto 341,00 148,00
-56,6%
-304,00
---
Amortyzacja 97,00 86,00
-11,3%
292,00
239,5%
Aktywa 6 921,00 6 949,00
0,4%
6 464,00
-7,0%
Kapitał własny 6 255,00 6 403,00
2,4%
6 099,00
-4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,22 5,35
2,4%
5,09
-4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,12
-56,5%
-0,25
---