info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.04, godz. 16:46
kontakt
EMMERSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 112,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -203,00
Zysk (strata) brutto -244,00
Zysk (strata) netto -244,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 6 012,00
Kapitał własny 1 786,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01