info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.22, godz. 13:50
kontakt
INTERBUD
Roczne skonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 49 148,00 4 305,00
-91,2%
2 373,00
-44,9%
19 320,00
714,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 520,00 -23 874,00
---
-583,00
---
-702,00
---
Zysk (strata) brutto 9 384,00 -28 416,00
---
-3 912,00
---
-7 446,00
---
Zysk (strata) netto 7 638,00 -28 566,00
---
-3 803,00
---
-8 280,00
---
Amortyzacja 1 035,00 763,00
-26,3%
1 193,00
56,4%
1 175,00
-1,5%
Aktywa 108 295,00 90 977,00
-16,0%
98 943,00
8,8%
92 188,00
-6,8%
Kapitał własny 27 451,00 -2 434,00
---
-6 237,00
---
-14 518,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,91 -0,35
---
-0,89
---
-2,07
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,09 -4,07
---
-0,54
---
-1,18
---