info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.21, godz. 20:04
kontakt
INTERBUD
Półroczne skonsolidowane
 2016-06-302017-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 786,00 1 139,00
-59,1%
15 988,00
1 303,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -22 923,00 1 653,00
---
806,00
-51,2%
Zysk (strata) brutto -24 809,00 -485,00
---
-2 509,00
---
Zysk (strata) netto -21 950,00 -404,00
---
-2 860,00
---
Amortyzacja 422,00 202,00
-52,1%
590,00
192,1%
Aktywa 94 189,00 93 123,00
-1,1%
97 260,00
4,4%
Kapitał własny 5 501,00 -2 838,00
---
-9 097,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,78 -0,40
---
-1,30
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,13 -0,06
---
-0,41
---