info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.22, godz. 20:04
kontakt
INTERBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 123,00 1 696,00
1 278,9%
932,00
-45,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -547,00 653,00
---
1 339,00
105,1%
Zysk (strata) brutto -1 506,00 114,00
---
1 116,00
878,9%
Zysk (strata) netto -1 518,00 659,00
---
1 075,00
63,1%
Amortyzacja 143,00 143,00
0,0%
143,00
0,0%
Aktywa 60 131,00 58 669,00
-2,4%
56 874,00
-3,1%
Kapitał własny -9 529,00 -8 870,00
---
-7 795,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,36 -1,26
---
-1,11
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22 0,09
---
0,15
62,8%