info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.04, godz. 04:42
kontakt
INTERBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 932,00 1 071,00
14,9%
178,00
-83,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 339,00 -19,00
---
-618,00
---
Zysk (strata) brutto 1 116,00 -66,00
---
-689,00
---
Zysk (strata) netto 1 075,00 -32,00
---
-739,00
---
Amortyzacja 143,00 143,00
0,0%
143,00
0,0%
Aktywa 56 874,00 54 844,00
-3,6%
53 923,00
-1,7%
Kapitał własny -7 795,00 -7 826,00
---
-8 565,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,11 -1,12
---
-1,22
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 -0,00
---
-0,10
---