info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.26, godz. 19:56
kontakt
INTERBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 116,00 123,00
6,0%
1 696,00
1 278,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 044,00 -547,00
---
653,00
---
Zysk (strata) brutto 2 111,00 -1 506,00
---
114,00
---
Zysk (strata) netto 2 094,00 -1 518,00
---
659,00
---
Amortyzacja 143,00 143,00
0,0%
143,00
0,0%
Aktywa 60 493,00 60 131,00
-0,6%
58 669,00
-2,4%
Kapitał własny -8 011,00 -9 529,00
---
-8 870,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,14 -1,36
---
-1,26
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 -0,22
---
0,09
---