info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.28, godz. 18:42
kontakt
INTERBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 696,00 932,00
-45,0%
1 071,00
14,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 653,00 1 339,00
105,1%
-19,00
---
Zysk (strata) brutto 114,00 1 116,00
878,9%
-66,00
---
Zysk (strata) netto 659,00 1 075,00
63,1%
-32,00
---
Amortyzacja 143,00 143,00
0,0%
143,00
0,0%
Aktywa 58 669,00 56 874,00
-3,1%
54 844,00
-3,6%
Kapitał własny -8 870,00 -7 795,00
---
-7 826,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,26 -1,11
---
-1,12
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,15
62,8%
-0,00
---