info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.29, godz. 14:38
kontakt
AGROTON
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 70 956,00 90 458,00
27,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 304,00 26 690,00
---
Zysk (strata) brutto 5 326,00 11 773,00
121,0%
Zysk (strata) netto 5 183,00 11 744,00
126,6%
Amortyzacja 6 254,00 5 889,00
-5,8%
Aktywa 114 448,00 120 337,00
5,1%
Kapitał własny 86 535,00 101 305,00
17,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,99 4,68
17,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,54
126,8%