info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 15:19
kontakt
GPW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 47 915,00 48 171,00
0,5%
44 345,00
-7,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 123,00 14 450,00
-20,3%
17 255,00
19,4%
Zysk (strata) brutto 17 172,00 13 718,00
-20,1%
87 463,00
537,6%
Zysk (strata) netto 13 719,00 10 838,00
-21,0%
84 222,00
677,1%
Amortyzacja 20 257,00 0,00
---
10 991,00
---
Aktywa 785 254,00 850 170,00
8,3%
921 240,00
8,4%
Kapitał własny 498 237,00 509 074,00
2,2%
459 828,00
-9,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,87 12,13
2,2%
10,96
-9,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,33 0,26
-21,1%
2,01
677,9%