info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.05, godz. 18:12
kontakt
ZUE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 143 712,00 214 075,00
49,0%
215 504,00
0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 347,00 2 185,00
529,7%
2 557,00
17,0%
Zysk (strata) brutto 194,00 2 026,00
944,3%
2 597,00
28,2%
Zysk (strata) netto -11,00 1 505,00
---
1 922,00
27,7%
Amortyzacja 3 303,00 3 303,00
0,0%
3 267,00
-1,1%
Aktywa 447 408,00 473 906,00
5,9%
517 689,00
9,2%
Kapitał własny 149 280,00 150 725,00
1,0%
152 647,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,48 6,54
1,0%
6,63
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,06
---
0,08
27,7%