info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 16:37
kontakt
ZUE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 187 981,00 267 759,00
42,4%
251 682,00
-6,0%
227 477,00
-9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -351,00 3 060,00
---
3 549,00
16,0%
43,00
-98,8%
Zysk (strata) brutto -235,00 3 277,00
---
3 299,00
0,7%
-421,00
---
Zysk (strata) netto -338,00 2 007,00
---
2 031,00
1,2%
-565,00
---
Amortyzacja 3 014,00 3 265,00
8,3%
3 373,00
3,3%
3 359,00
-0,4%
Aktywa 515 943,00 552 577,00
7,1%
558 314,00
1,0%
523 331,00
-6,3%
Kapitał własny 145 904,00 147 888,00
1,4%
149 919,00
1,4%
149 291,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,34 6,42
1,4%
6,51
1,4%
6,48
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,09
---
0,09
1,1%
-0,02
---