info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 23:24
kontakt
ZUE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 215 504,00 276 358,00
28,2%
141 222,00
-48,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 557,00 4 693,00
83,5%
317,00
-93,2%
Zysk (strata) brutto 2 597,00 5 218,00
100,9%
165,00
-96,8%
Zysk (strata) netto 1 922,00 946,00
-50,8%
7,00
-99,3%
Amortyzacja 3 267,00 3 264,00
-0,1%
3 015,00
-7,6%
Aktywa 517 689,00 503 270,00
-2,8%
447 633,00
-11,1%
Kapitał własny 152 647,00 153 596,00
0,6%
153 603,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,63 6,67
0,6%
6,67
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,04
-50,6%
0,00
---