info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 08:55
kontakt
OPTEAM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 413,00 13 512,00
18,4%
23 871,00
76,7%
8 921,00
-62,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -716,00 295,00
---
2 671,00
805,4%
-1 908,00
---
Zysk (strata) brutto 4 927,00 309,00
-93,7%
-1 338,00
---
-1 890,00
---
Zysk (strata) netto 3 900,00 263,00
-93,3%
-573,00
---
-1 895,00
---
Amortyzacja 673,00 663,00
-1,5%
675,00
1,8%
682,00
1,0%
Aktywa 50 817,00 54 975,00
8,2%
59 550,00
8,3%
50 055,00
-15,9%
Kapitał własny 31 248,00 31 511,00
0,8%
30 939,00
-1,8%
29 043,00
-6,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,28 4,32
0,8%
4,24
-1,8%
3,98
-6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,04
-93,3%
-0,08
---
-0,26
---