info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.22, godz. 08:45
kontakt
KCI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 29,00 34,00
17,2%
29,00
-14,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -807,00 -6 096,00
---
-1 009,00
---
Zysk (strata) brutto 662,00 -3 170,00
---
805,00
---
Zysk (strata) netto 531,00 -2 778,00
---
643,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 339 116,00 430 198,00
26,9%
409 671,00
-4,8%
Kapitał własny 304 843,00 384 437,00
26,1%
385 080,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,44 5,60
26,1%
5,62
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,04
---
0,01
---