info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.28, godz. 05:57
kontakt
KCI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29,00 20,00
-31,0%
41,00
105,0%
30,00
-26,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -587,00 -187,00
---
-217,00
---
-301,00
---
Zysk (strata) brutto 2 519,00 3 787,00
50,3%
997,00
-73,7%
802,00
-19,6%
Zysk (strata) netto 2 003,00 3 152,00
57,4%
1 238,00
-60,7%
548,00
-55,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 444 674,00 444 602,00
-0,0%
439 506,00
-1,1%
439 741,00
0,1%
Kapitał własny 419 396,00 420 855,00
0,3%
416 936,00
-0,9%
417 484,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,12 6,14
0,4%
6,08
-0,9%
6,09
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,05
58,6%
0,02
-60,9%
0,01
-55,6%