info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 16:45
kontakt
TELEMEDPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 448,00 1 055,00
-27,1%
962,00
-8,8%
939,00
-2,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 184,00 3,00
-98,4%
-23,00
---
-70,00
---
Zysk (strata) brutto 170,00 -5,00
---
-38,00
---
-36,00
---
Zysk (strata) netto 170,00 -5,00
---
-38,00
---
-36,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 740,00 3 380,00
-9,6%
3 327,00
-1,6%
3 180,00
-4,4%
Kapitał własny 1 065,00 1 057,00
-0,8%
1 019,00
-3,6%
983,00
-3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,16
-0,6%
0,15
-3,2%
0,15
-3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,00
---
-0,01
---
-0,00
---