info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.17, godz. 20:08
kontakt
AGORA
Roczne skonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 189 340,00 1 198 432,00
0,8%
1 165 479,00
-2,7%
1 141 158,00
-2,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 732,00 16 682,00
-10,9%
-73 036,00
---
875,00
---
Zysk (strata) brutto 16 805,00 195,00
-98,8%
-75 216,00
---
20 888,00
---
Zysk (strata) netto 12 709,00 -16 637,00
---
-83 541,00
---
5 088,00
---
Amortyzacja 101 988,00 98 188,00
-3,7%
103 007,00
4,9%
87 634,00
-14,9%
Aktywa 1 610 213,00 1 569 382,00
-2,5%
1 405 683,00
-10,4%
1 399 826,00
-0,4%
Kapitał własny 1 153 486,00 1 097 123,00
-4,9%
995 618,00
-9,3%
975 010,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,20 23,02
-4,9%
20,89
-9,2%
20,93
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 -0,35
---
-1,75
---
0,11
---