info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 17:44
kontakt
AGORA
Roczne nieskonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 659 520,00 576 059,00
-12,7%
492 520,00
-14,5%
423 003,00
-14,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -33 795,00 -77 185,00
---
-117 153,00
---
-75 869,00
---
Zysk (strata) brutto 4 759,00 -56 491,00
---
-77 409,00
---
10 979,00
---
Zysk (strata) netto 13 722,00 -52 754,00
---
-68 122,00
---
15 169,00
---
Amortyzacja 49 630,00 39 203,00
-21,0%
37 766,00
-3,7%
26 750,00
-29,2%
Aktywa 1 219 306,00 1 115 231,00
-8,5%
1 008 381,00
-9,6%
984 535,00
-2,4%
Kapitał własny 1 010 761,00 922 270,00
-8,8%
832 612,00
-9,7%
824 712,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,20 19,35
-8,8%
17,47
-9,7%
17,70
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 -1,11
---
-1,43
---
0,33
---