info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 22:45
kontakt
AGORA
Kwartalne skonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 346 017,00 308 437,00
-10,9%
269 787,00
-12,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 647,00 471,00
-96,8%
-9 170,00
---
Zysk (strata) brutto 9 500,00 -3 678,00
---
-7 094,00
---
Zysk (strata) netto 265,00 -5 049,00
---
-6 219,00
---
Amortyzacja 22 757,00 37 408,00
64,4%
39 282,00
5,0%
Aktywa 1 399 826,00 1 939 941,00
38,6%
1 939 693,00
-0,0%
Kapitał własny 975 010,00 969 961,00
-0,5%
939 566,00
-3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,93 20,82
-0,5%
20,17
-3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,11
---
-0,13
---