info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 13:27
kontakt
AGORA
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 583 683,00 536 255,00
-8,1%
578 224,00
7,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 348,00 -9 716,00
---
-8 699,00
---
Zysk (strata) brutto 5 650,00 15 796,00
179,6%
-10 772,00
---
Zysk (strata) netto -7 840,00 8 511,00
---
-11 268,00
---
Amortyzacja 49 956,00 43 828,00
-12,3%
76 690,00
75,0%
Aktywa 1 461 778,00 1 384 231,00
-5,3%
1 939 693,00
40,1%
Kapitał własny 1 092 849,00 979 939,00
-10,3%
939 566,00
-4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,93 20,56
-10,3%
20,17
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 0,18
---
-0,24
---