info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.07, godz. 05:04
kontakt
AGORA
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 259 775,00 206 815,00
-20,4%
195 662,00
-5,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35 453,00 -39 870,00
---
-37 096,00
---
Zysk (strata) brutto 15 019,00 55 894,00
272,2%
34 720,00
-37,9%
Zysk (strata) netto 13 146,00 55 803,00
324,5%
38 327,00
-31,3%
Amortyzacja 18 793,00 13 938,00
-25,8%
13 659,00
-2,0%
Aktywa 1 077 038,00 1 044 320,00
-3,0%
1 095 400,00
4,9%
Kapitał własny 935 415,00 865 125,00
-7,5%
839 749,00
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,62 18,15
-7,5%
18,03
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 1,17
324,3%
0,82
-29,7%