info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.29, godz. 15:22
kontakt
AGORA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 111 596,00 85 873,00
-23,1%
72 126,00
-16,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 060,00 -9 952,00
---
-7 225,00
---
Zysk (strata) brutto -13 231,00 -70 511,00
---
-5 916,00
---
Zysk (strata) netto -12 295,00 -69 382,00
---
-5 241,00
---
Amortyzacja 6 916,00 7 191,00
4,0%
7 449,00
3,6%
Aktywa 1 069 679,00 1 011 140,00
-5,5%
1 013 395,00
0,2%
Kapitał własny 821 456,00 752 075,00
-8,4%
746 834,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,64 16,15
-8,4%
16,03
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,26 -1,49
---
-0,11
---