info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 17:46
kontakt
AGORA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 98 966,00 117 222,00
18,4%
95 255,00
-18,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18 806,00 -17 193,00
---
-23 101,00
---
Zysk (strata) brutto -18 805,00 -26 110,00
---
-23 455,00
---
Zysk (strata) netto -14 058,00 -26 576,00
---
-20 470,00
---
Amortyzacja 5 597,00 7 215,00
28,9%
6 106,00
-15,4%
Aktywa 998 597,00 984 535,00
-1,4%
1 070 026,00
8,7%
Kapitał własny 851 067,00 824 712,00
-3,1%
804 242,00
-2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,27 17,70
-3,1%
17,27
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,30 -0,57
---
-0,44
---