info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.28, godz. 20:38
kontakt
MEDIACAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 498,00 8 965,00
258,9%
2 944,00
-67,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -286,00 875,00
---
-484,00
---
Zysk (strata) brutto -428,00 -5 536,00
---
-643,00
---
Zysk (strata) netto -440,00 -4 658,00
---
-650,00
---
Amortyzacja 223,00 199,00
-10,8%
207,00
4,0%
Aktywa 42 510,00 44 973,00
5,8%
42 697,00
-5,1%
Kapitał własny 23 196,00 18 537,00
-20,1%
17 888,00
-3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,23 0,98
-20,1%
0,95
-3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,25
---
-0,04
---