info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 10:29
kontakt
AQUAPOZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 936,00 1 113,00
18,9%
1 593,00
43,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 79,00 133,00
68,4%
171,00
28,6%
Zysk (strata) brutto 65,00 118,00
81,5%
156,00
32,2%
Zysk (strata) netto -9,00 206,00
---
124,00
-39,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 20 158,00 20 669,00
2,5%
20 388,00
-1,4%
Kapitał własny 3 057,00 3 263,00
6,7%
3 387,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,56 3,80
6,8%
3,95
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,24
---
0,14
-39,6%