info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.28, godz. 20:56
kontakt
EUROSNACK
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 263,00 45 649,00
67,4%
61 875,00
35,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 343,00 1 045,00
204,7%
2 717,00
160,0%
Zysk (strata) brutto 89,00 650,00
630,3%
2 610,00
301,5%
Zysk (strata) netto 89,00 517,00
480,9%
2 137,00
313,3%
Amortyzacja 538,00 989,00
83,8%
1 688,00
70,7%
Aktywa 14 381,00 24 975,00
73,7%
27 429,00
9,8%
Kapitał własny 6 456,00 8 003,00
24,0%
9 823,00
22,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,25
17,8%
0,31
22,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
433,3%
0,07
318,8%