info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 03:58
kontakt
ICPD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 31,00 364,00
1 074,2%
408,00
12,1%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -368,00 -225,00
---
1 512,00
---
-107,00
---
Zysk (strata) brutto -481,00 -1 228,00
---
2 026,00
---
-288,00
---
Zysk (strata) netto -481,00 -1 228,00
---
2 026,00
---
-288,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 42 727,00 42 267,00
-1,1%
43 823,00
3,7%
43 548,00
-0,6%
Kapitał własny -2 357,00 -2 889,00
---
942,00
---
718,00
-23,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,39 -0,48
---
0,16
---
0,12
-24,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,20
---
0,34
---
-0,05
---