info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 05:45
kontakt
ICPD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 64,00 329,00
414,1%
822,00
149,8%
822,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31,00 -92,00
---
639,00
---
639,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 31,00 -641,00
---
326,00
---
326,00
0,0%
Zysk (strata) netto 31,00 -641,00
---
326,00
---
326,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 43 607,00 42 573,00
-2,4%
44 329,00
4,1%
44 329,00
0,0%
Kapitał własny 685,00 44,00
-93,6%
22 125,00
50 184,1%
22 125,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,01
-93,9%
0,80
11 285,7%
0,80
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,11
---
0,01
---
0,01
0,0%