info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.03, godz. 20:27
kontakt
ICPD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 408,00 0,00
---
64,00
---
329,00
414,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 512,00 -107,00
---
31,00
---
-92,00
---
Zysk (strata) brutto 2 026,00 -288,00
---
31,00
---
-641,00
---
Zysk (strata) netto 2 026,00 -288,00
---
31,00
---
-641,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 43 823,00 43 548,00
-0,6%
43 607,00
0,1%
42 573,00
-2,4%
Kapitał własny 942,00 718,00
-23,8%
685,00
-4,6%
44,00
-93,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,12
-24,2%
0,11
-4,2%
0,01
-93,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 -0,05
---
0,00
---
-0,11
---