info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 23:40
kontakt
ICPD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 364,00
---
1 697,00
366,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -225,00
---
1 338,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -1 228,00
---
1 785,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -1 228,00
---
1 785,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 42 727,00 42 267,00
-1,1%
42 041,00
-0,5%
Kapitał własny -2 357,00 -2 889,00
---
-1 104,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,39 -0,48
---
-0,18
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,20
---
0,30
---