info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.15, godz. 07:12
kontakt
STOPKLA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 554,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -497,00
Zysk (strata) brutto -607,00
Zysk (strata) netto -607,00
Amortyzacja 2 743,00
Aktywa 20 251,00
Kapitał własny 3 914,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,35
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05