info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 11:47
kontakt
MOBRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29 267,00 43 545,00
48,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 377,00 27 741,00
143,8%
Zysk (strata) brutto 11 334,00 27 680,00
144,2%
Zysk (strata) netto 9 225,00 22 513,00
144,0%
Amortyzacja 2 015,00 2 018,00
0,1%
Aktywa 152 295,00 172 924,00
13,5%
Kapitał własny 103 829,00 126 342,00
21,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,06 35,36
21,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,58 6,30
144,0%