info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.25, godz. 19:54
kontakt
MOBRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24 160,00 24 553,00
1,6%
29 097,00
18,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 465,00 7 702,00
-9,0%
12 167,00
58,0%
Zysk (strata) brutto 8 246,00 8 704,00
5,6%
12 087,00
38,9%
Zysk (strata) netto 6 691,00 7 221,00
7,9%
9 776,00
35,4%
Amortyzacja 2 047,00 2 052,00
0,2%
2 018,00
-1,7%
Aktywa 176 449,00 176 440,00
-0,0%
166 303,00
-5,7%
Kapitał własny 110 860,00 108 399,00
-2,2%
110 636,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,70 30,02
-2,2%
30,96
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,85 2,00
7,9%
2,74
36,8%