info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.03, godz. 22:21
kontakt
MABION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 33 161,00
---
36 794,00
11,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 330,00 25 008,00
---
7 102,00
-71,6%
Zysk (strata) brutto -15 631,00 24 948,00
---
7 442,00
-70,2%
Zysk (strata) netto -15 631,00 37 106,00
---
7 442,00
-79,9%
Amortyzacja 2 114,00 2 405,00
13,8%
2 533,00
5,3%
Aktywa 192 120,00 184 237,00
-4,1%
167 830,00
-8,9%
Kapitał własny 16 201,00 53 313,00
229,1%
60 757,00
14,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,00 3,30
229,2%
3,76
13,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,97 2,30
---
0,46
-80,0%