info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 23:57
kontakt
MABION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17 743,00 -14 404,00
---
Zysk (strata) brutto -16 711,00 -16 733,00
---
Zysk (strata) netto -16 711,00 -16 733,00
---
Amortyzacja 2 813,00 2 771,00
-1,5%
Aktywa 117 954,00 107 595,00
-8,8%
Kapitał własny 10 430,00 -6 289,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,76 -0,46
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,22 -1,22
---