info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.16, godz. 01:00
kontakt
MABION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 351,00 -10 186,00
---
Zysk (strata) brutto -10 983,00 -9 119,00
---
Zysk (strata) netto -10 983,00 -9 119,00
---
Amortyzacja 2 610,00 2 268,00
-13,1%
Aktywa 87 038,00 80 616,00
-7,4%
Kapitał własny -52 433,00 -61 542,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,82 -4,48
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,80 -0,66
---