info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 21:38
kontakt
MABION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 186,00 -15 436,00
---
-14 078,00
---
Zysk (strata) brutto -9 119,00 -15 824,00
---
-17 075,00
---
Zysk (strata) netto -9 119,00 -15 824,00
---
-17 075,00
---
Amortyzacja 2 268,00 2 284,00
0,7%
2 182,00
-4,5%
Aktywa 80 616,00 78 321,00
-2,8%
213 342,00
172,4%
Kapitał własny -61 542,00 -77 388,00
---
39 293,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -4,48 -5,64
---
2,86
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,66 -1,15
---
-1,24
---