info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.22, godz. 09:18
kontakt
HARPER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 65 714,00 62 547,00
-4,8%
50 807,00
-18,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 143,00 1 496,00
30,9%
-1 035,00
---
Zysk (strata) brutto 972,00 -1 027,00
---
-493,00
---
Zysk (strata) netto -432,00 -1 653,00
---
-1 236,00
---
Amortyzacja 2 525,00 2 200,00
-12,9%
3 021,00
37,3%
Aktywa 233 623,00 230 944,00
-1,1%
246 247,00
6,6%
Kapitał własny 66 555,00 64 865,00
-2,5%
59 138,00
-8,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,04 1,02
-2,5%
0,93
-8,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,03
---
-0,02
---