info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 09:53
kontakt
HARPER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 50 804,00 57 474,00
13,1%
65 577,00
14,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -51,00 6 287,00
---
5 048,00
-19,7%
Zysk (strata) brutto -180,00 1 843,00
---
7 022,00
281,0%
Zysk (strata) netto 548,00 821,00
49,8%
5 940,00
623,5%
Amortyzacja 2 624,00 2 860,00
9,0%
3 040,00
6,3%
Aktywa 245 829,00 254 871,00
3,7%
264 177,00
3,7%
Kapitał własny 57 595,00 57 595,00
0,0%
63 348,00
10,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,05 9,05
0,0%
9,95
10,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,13
50,0%
0,93
623,3%