info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 17:49
kontakt
HARPER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 58 089,00 50 804,00
-12,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 783,00 -51,00
---
Zysk (strata) brutto -1 597,00 -180,00
---
Zysk (strata) netto -987,00 548,00
---
Amortyzacja 2 903,00 2 624,00
-9,6%
Aktywa 256 142,00 245 829,00
-4,0%
Kapitał własny 57 081,00 57 595,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,96 9,05
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 0,09
---