info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.26, godz. 10:46
kontakt
RANKPROGR
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 79 643,00 85 142,00
6,9%
88 481,00
3,9%
103 953,00
17,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 64 460,00 309,00
-99,5%
44 710,00
14 369,3%
20 684,00
-53,7%
Zysk (strata) brutto 32 051,00 2 475,00
-92,3%
21 227,00
757,7%
12 503,00
-41,1%
Zysk (strata) netto 15 312,00 1 826,00
-88,1%
17 474,00
857,0%
8 081,00
-53,8%
Amortyzacja 496,00 441,00
-11,1%
415,00
-5,9%
468,00
12,8%
Aktywa 930 844,00 812 337,00
-12,7%
796 369,00
-2,0%
775 032,00
-2,7%
Kapitał własny 349 955,00 351 975,00
0,6%
373 221,00
6,0%
381 306,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,41 9,47
0,6%
10,04
6,0%
10,26
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,41 0,05
-88,1%
0,47
859,2%
0,22
-53,8%