info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.04, godz. 08:13
kontakt
RANKPROGR
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 38 032,00 50 102,00
31,7%
29 814,00
-40,5%
25 014,00
-16,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 946,00 42 178,00
---
1 526,00
-96,4%
4 980,00
226,3%
Zysk (strata) brutto -9 677,00 24 590,00
---
-4 784,00
---
-8 056,00
---
Zysk (strata) netto -10 797,00 24 021,00
---
-10 647,00
---
-10 077,00
---
Amortyzacja 242,00 212,00
-12,4%
246,00
16,0%
305,00
24,0%
Aktywa 800 868,00 796 646,00
-0,5%
837 648,00
5,1%
789 085,00
-5,8%
Kapitał własny 338 525,00 371 759,00
9,8%
351 239,00
-5,5%
371 269,00
5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,10 10,00
9,8%
9,45
-5,5%
9,98
5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,29 0,65
---
-0,29
---
-0,27
---