info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.04, godz. 07:52
kontakt
RANKPROGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 278,00 1 310,00
2,5%
77 317,00
5 802,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -955,00 -2 064,00
---
18 854,00
---
Zysk (strata) brutto -6 123,00 -9 845,00
---
18 294,00
---
Zysk (strata) netto -5 472,00 -13 428,00
---
15 323,00
---
Amortyzacja 26,00 27,00
3,8%
26,00
-3,7%
Aktywa 792 703,00 826 676,00
4,3%
772 092,00
-6,6%
Kapitał własny 84 837,00 71 408,00
-15,8%
86 730,00
21,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,28 1,92
-15,9%
2,33
21,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 -0,36
---
0,41
---