info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 06:05
kontakt
RANKPROGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 071,00 1 278,00
-38,3%
1 310,00
2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -548,00 -955,00
---
-2 064,00
---
Zysk (strata) brutto -12 122,00 -6 123,00
---
-9 845,00
---
Zysk (strata) netto -11 201,00 -5 472,00
---
-13 428,00
---
Amortyzacja 27,00 26,00
-3,7%
27,00
3,8%
Aktywa 789 664,00 792 703,00
0,4%
826 676,00
4,3%
Kapitał własny 90 308,00 84 837,00
-6,1%
71 408,00
-15,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,43 2,28
-6,1%
1,92
-15,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,30 -0,15
---
-0,36
---