info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.02.27, godz. 07:35
kontakt
WERTHHOLZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 764,00 17 870,00
40,0%
10 176,00
-43,1%
2 545,00
-75,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 292,00 1 449,00
12,2%
181,00
-87,5%
-985,00
---
Zysk (strata) brutto 1 244,00 1 178,00
-5,3%
56,00
-95,2%
-1 126,00
---
Zysk (strata) netto 1 175,00 794,00
-32,4%
-19,00
---
-897,00
---
Amortyzacja 187,00 186,00
-0,5%
184,00
-1,1%
182,00
-1,1%
Aktywa 46 006,00 43 256,00
-6,0%
45 052,00
4,2%
43 964,00
-2,4%
Kapitał własny 21 190,00 21 984,00
3,7%
25 045,00
13,9%
24 257,00
-3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,40
3,6%
0,46
14,1%
0,28
-38,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
-31,8%
0,00
---
-0,01
---