info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.26, godz. 15:12
kontakt
WERTHHOLZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 176,00 2 545,00
-75,0%
16 664,00
554,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 181,00 -985,00
---
2 470,00
---
Zysk (strata) brutto 56,00 -1 126,00
---
2 467,00
---
Zysk (strata) netto -19,00 -897,00
---
2 088,00
---
Amortyzacja 184,00 182,00
-1,1%
120,00
-34,1%
Aktywa 44 612,00 43 964,00
-1,5%
48 062,00
9,3%
Kapitał własny 25 154,00 24 257,00
-3,6%
26 345,00
8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,28
-38,4%
0,31
8,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
0,02
---