info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 15:47
kontakt
WERTHHOLZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 617,00 11 898,00
228,9%
13 397,00
12,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -311,00 1 613,00
---
710,00
-56,0%
Zysk (strata) brutto -412,00 1 561,00
---
506,00
-67,6%
Zysk (strata) netto -342,00 1 212,00
---
365,00
-69,9%
Amortyzacja 194,00 188,00
-3,1%
185,00
-1,6%
Aktywa 39 374,00 45 974,00
16,8%
40 759,00
-11,3%
Kapitał własny 19 035,00 20 246,00
6,4%
20 611,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,37
6,3%
0,38
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,02
---
0,01
-68,2%