info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.18, godz. 19:27
kontakt
ASSETUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13,00
Zysk (strata) brutto -29,00
Zysk (strata) netto -29,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 1 219,00
Kapitał własny 393,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00