info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.06, godz. 13:45
kontakt
TAURONPE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 361 423,00 2 418 932,00
2,4%
3 384 175,00
39,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 891,00 74 105,00
186,2%
20 590,00
-72,2%
Zysk (strata) brutto -335 828,00 921 330,00
---
-751 330,00
---
Zysk (strata) netto -457 305,00 923 528,00
---
-773 336,00
---
Amortyzacja 3 285,00 3 297,00
0,4%
3 432,00
4,1%
Aktywa 29 177 376,00 30 408 903,00
4,2%
30 485 129,00
0,3%
Kapitał własny 14 644 185,00 15 569 194,00
6,3%
14 808 177,00
-4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,36 8,88
6,3%
8,45
-4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,26 0,53
---
-0,44
---