info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 08:58
kontakt
EKIOSK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 594,00 2 520,00
-2,9%
2 630,00
4,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 402,00 585,00
45,5%
391,00
-33,2%
Zysk (strata) brutto 403,00 584,00
44,9%
391,00
-33,0%
Zysk (strata) netto 257,00 472,00
83,7%
156,00
-66,9%
Amortyzacja 306,00 159,00
-48,0%
132,00
-17,0%
Aktywa 14 714,00 13 254,00
-9,9%
14 788,00
11,6%
Kapitał własny 525,00 997,00
89,9%
1 153,00
15,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,06
89,7%
0,06
16,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,03
85,7%
0,01
-65,4%