info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 06:37
kontakt
EKIOSK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 802,00 2 938,00
4,9%
2 952,00
0,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 899,00 1 007,00
12,0%
978,00
-2,9%
Zysk (strata) brutto 908,00 1 006,00
10,8%
977,00
-2,9%
Zysk (strata) netto 732,00 806,00
10,1%
829,00
2,9%
Amortyzacja 20,00 19,00
-5,0%
20,00
5,3%
Aktywa 16 545,00 16 296,00
-1,5%
19 100,00
17,2%
Kapitał własny 2 687,00 3 510,00
30,6%
4 389,00
25,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,19
30,2%
0,24
25,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
12,5%
0,05
2,2%