info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.25, godz. 08:56
kontakt
EKIOSK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 896,00 2 384,00
25,7%
2 454,00
2,9%
2 594,00
5,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 121,00 6,00
-95,0%
219,00
3 550,0%
402,00
83,6%
Zysk (strata) brutto 115,00 14,00
-87,8%
218,00
1 457,1%
403,00
84,9%
Zysk (strata) netto 143,00 -220,00
---
570,00
---
257,00
-54,9%
Amortyzacja 248,00 244,00
-1,6%
306,00
25,4%
306,00
0,0%
Aktywa 10 338,00 11 609,00
12,3%
16 422,00
41,5%
14 714,00
-10,4%
Kapitał własny -82,00 -302,00
---
268,00
---
525,00
95,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,02
---
0,02
---
0,03
93,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
0,03
---
0,01
-56,3%