info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.01, godz. 03:36
kontakt
VENTUREIN
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 173,00 7 367,00
76,5%
2 462,00
-66,6%
120,00
-95,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 239,00 1 769,00
42,8%
-1 647,00
---
-12 112,00
---
Zysk (strata) brutto 1 191,00 1 873,00
57,3%
-1 201,00
---
-11 699,00
---
Zysk (strata) netto 1 092,00 1 452,00
33,0%
28,00
-98,1%
-10 843,00
---
Amortyzacja 3,00 7,00
133,3%
8,00
14,3%
6,00
-25,0%
Aktywa 21 815,00 53 628,00
145,8%
52 246,00
-2,6%
40 365,00
-22,7%
Kapitał własny 20 196,00 51 127,00
153,2%
51 154,00
0,1%
40 311,00
-21,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,36 1,71
25,9%
1,71
0,1%
1,35
-21,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,05
-33,8%
0,00
-98,0%
-0,36
---