info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.26, godz. 20:41
kontakt
VENTUREIN
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 367,00 2 462,00
-66,6%
120,00
-95,1%
11 513,00
9 494,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 769,00 -1 647,00
---
-12 112,00
---
6 418,00
---
Zysk (strata) brutto 1 873,00 -1 201,00
---
-11 699,00
---
8 256,00
---
Zysk (strata) netto 1 452,00 28,00
-98,1%
-10 843,00
---
8 095,00
---
Amortyzacja 7,00 8,00
14,3%
6,00
-25,0%
4,00
-33,3%
Aktywa 53 628,00 52 246,00
-2,6%
40 365,00
-22,7%
48 566,00
20,3%
Kapitał własny 51 127,00 51 154,00
0,1%
40 311,00
-21,2%
48 406,00
20,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,71 1,71
0,1%
1,35
-21,2%
1,62
20,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,00
-98,0%
-0,36
---
0,27
---