info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.20, godz. 20:50
kontakt
VENTUREIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 917,00 2 821,00
207,6%
10 701,00
279,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -210,00 2 194,00
---
10 170,00
363,5%
Zysk (strata) brutto -138,00 2 350,00
---
10 924,00
364,9%
Zysk (strata) netto -277,00 2 373,00
---
10 943,00
361,1%
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
4,00
100,0%
Aktywa 48 566,00 50 900,00
4,8%
59 754,00
17,4%
Kapitał własny 48 406,00 50 779,00
4,9%
59 633,00
17,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,62 1,70
4,9%
2,00
17,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,08
---
0,37
358,8%