info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 03:13
kontakt
VENTUREIN
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 894,00 1 518,00
-19,9%
5 283,00
248,0%
13 523,00
156,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 719,00 -1 144,00
---
4 740,00
---
12 365,00
160,9%
Zysk (strata) brutto 934,00 -961,00
---
5 311,00
---
13 274,00
149,9%
Zysk (strata) netto 731,00 -1 149,00
---
5 293,00
---
13 315,00
151,6%
Amortyzacja 4,00 4,00
0,0%
1,00
-75,0%
6,00
500,0%
Aktywa 54 542,00 51 279,00
-6,0%
45 737,00
-10,8%
59 754,00
30,6%
Kapitał własny 51 858,00 50 005,00
-3,6%
45 604,00
-8,8%
59 633,00
30,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,74 1,68
-3,6%
1,53
-8,8%
2,00
30,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,04
---
0,18
---
0,45
152,0%