info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.05, godz. 09:16
kontakt
VENTUREIN
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 1 894,00
---
1 518,00
-19,9%
5 283,00
248,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 353,00 719,00
---
-1 144,00
---
4 740,00
---
Zysk (strata) brutto -2 346,00 934,00
---
-961,00
---
5 311,00
---
Zysk (strata) netto -1 903,00 731,00
---
-1 149,00
---
5 293,00
---
Amortyzacja 3,00 4,00
33,3%
4,00
0,0%
1,00
-75,0%
Aktywa 19 599,00 54 542,00
178,3%
51 279,00
-6,0%
45 737,00
-10,8%
Kapitał własny 18 293,00 51 858,00
183,5%
50 005,00
-3,6%
45 604,00
-8,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,23 1,74
41,0%
1,68
-3,6%
1,53
-8,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 0,02
---
-0,04
---
0,18
---