info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 22:31
kontakt
VENTUREIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 635,00 4 648,00
632,0%
5 314,00
14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 375,00 4 365,00
1 064,0%
1 888,00
-56,7%
Zysk (strata) brutto 445,00 4 866,00
993,5%
3 083,00
-36,6%
Zysk (strata) netto 424,00 4 869,00
1 048,3%
3 079,00
-36,8%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 40 810,00 45 737,00
12,1%
48 760,00
6,6%
Kapitał własny 40 735,00 45 604,00
12,0%
48 683,00
6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,36 1,53
11,9%
1,63
6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,16
1 064,3%
0,10
-36,8%