info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 22:06
kontakt
MAXIMUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 31,00 54,00
74,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16,00 -11,00
---
Zysk (strata) brutto -20,00 8,00
---
Zysk (strata) netto -9,00 8,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 2 015,00 2 041,00
1,3%
Kapitał własny 2 014,00 2 022,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,07 1,08
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---