info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.19, godz. 20:59
kontakt
MAXIMUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 54,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11,00
Zysk (strata) brutto 8,00
Zysk (strata) netto 8,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 2 041,00
Kapitał własny 2 022,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,08
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00