info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 05:45
kontakt
BLACKPOIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 503,00 5 518,00
0,3%
6 232,00
12,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 273,00 476,00
74,4%
626,00
31,5%
Zysk (strata) brutto 2 739,00 426,00
-84,4%
1 264,00
196,7%
Zysk (strata) netto 2 739,00 426,00
-84,4%
1 199,00
181,5%
Amortyzacja 325,00 322,00
-0,9%
320,00
-0,6%
Aktywa 25 097,00 25 214,00
0,5%
23 261,00
-7,7%
Kapitał własny 19 656,00 17 662,00
-10,1%
18 882,00
6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,64 1,47
-10,1%
1,57
6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,04
-84,2%
0,10
177,8%