info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.24, godz. 14:34
kontakt
PZU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-09-30
Składki na udziale własnym 3 007 807,00 3 032 627,00
0,8%
3 070 435,00
1,2%
3 070 435,00
0,0%
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 19 837,00 1 504 779,00
7 485,7%
365 600,00
-75,7%
365 600,00
0,0%
Przychody z lokat 28 530,00 -107 583,00
---
20 884,00
---
20 884,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -30 155,00 1 375 604,00
---
316 184,00
-77,0%
316 184,00
0,0%
Zysk (strata) netto -110 173,00 1 280 597,00
---
259 779,00
-79,7%
259 779,00
0,0%
Aktywa 42 897 995,00 42 895 780,00
-0,0%
43 234 182,00
0,8%
0,00
---
Kapitał własny 15 157 272,00 15 936 232,00
5,1%
16 809 259,00
5,5%
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,55 18,46
5,1%
0,00
---
0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 1,48
---
0,30
-79,7%
0,30
0,0%