info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.23, godz. 02:33
kontakt
PZU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Składki na udziale własnym 3 070 435,00 2 949 831,00
-3,9%
2 855 525,00
-3,2%
2 970 349,00
4,0%
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 365 600,00 509 885,00
39,5%
358 034,00
-29,8%
777 454,00
117,1%
Przychody z lokat 20 884,00 75 874,00
263,3%
8 843,00
-88,3%
-88 988,00
---
Zysk (strata) brutto 316 184,00 607 377,00
92,1%
297 074,00
-51,1%
625 455,00
110,5%
Zysk (strata) netto 259 779,00 488 577,00
88,1%
228 237,00
-53,3%
524 893,00
130,0%
Aktywa 43 234 182,00 44 665 075,00
3,3%
46 500 031,00
4,1%
47 005 219,00
1,1%
Kapitał własny 16 809 259,00 17 688 602,00
5,2%
18 310 288,00
3,5%
15 814 635,00
-13,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,47 20,48
5,2%
21,20
3,5%
18,31
-13,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,57
88,0%
0,26
-53,4%
0,61
130,3%