info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.20, godz. 04:01
kontakt
PZU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Składki na udziale własnym 3 057 333,00 2 990 025,00
-2,2%
3 087 093,00
3,2%
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 349 911,00 425 146,00
21,5%
1 701 312,00
300,2%
Przychody z lokat 52 438,00 870,00
-98,3%
18 187,00
1 990,5%
Zysk (strata) brutto 283 666,00 324 041,00
14,2%
1 656 612,00
411,2%
Zysk (strata) netto 234 560,00 236 831,00
1,0%
1 590 069,00
571,4%
Aktywa 43 566 528,00 46 030 880,00
5,7%
42 176 376,00
-8,4%
Kapitał własny 13 924 661,00 14 668 437,00
5,3%
13 182 672,00
-10,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,12 16,99
5,3%
15,27
-10,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,27
0,7%
1,84
571,9%