info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 15:13
kontakt
PZU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Składki na udziale własnym 3 083 469,00 3 007 807,00
-2,5%
3 032 627,00
0,8%
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 464 207,00 19 837,00
-95,7%
1 504 779,00
7 485,7%
Przychody z lokat -29 530,00 28 530,00
---
-107 583,00
---
Zysk (strata) brutto 288 960,00 -30 155,00
---
1 375 604,00
---
Zysk (strata) netto 192 280,00 -110 173,00
---
1 280 597,00
---
Aktywa 41 596 414,00 42 897 995,00
3,1%
42 895 780,00
-0,0%
Kapitał własny 14 956 862,00 15 157 272,00
1,3%
15 936 232,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,32 17,55
1,3%
18,46
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 -0,13
---
1,48
---