info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.01, godz. 20:17
kontakt
PZU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Składki na udziale własnym 2 990 025,00 3 087 093,00
3,2%
3 142 504,00
1,8%
3 083 469,00
-1,9%
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 425 146,00 1 701 312,00
300,2%
761 064,00
-55,3%
464 207,00
-39,0%
Przychody z lokat 870,00 18 187,00
1 990,5%
29 016,00
59,5%
-29 530,00
---
Zysk (strata) brutto 324 041,00 1 656 612,00
411,2%
713 763,00
-56,9%
288 960,00
-59,5%
Zysk (strata) netto 236 831,00 1 590 069,00
571,4%
631 832,00
-60,3%
192 280,00
-69,6%
Aktywa 46 030 880,00 42 176 376,00
-8,4%
40 428 668,00
-4,1%
41 596 414,00
2,9%
Kapitał własny 14 668 437,00 13 182 672,00
-10,1%
14 243 976,00
8,1%
14 956 862,00
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,99 15,27
-10,1%
16,50
8,1%
17,32
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 1,84
571,9%
0,73
-60,2%
0,22
-69,5%