info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.19, godz. 20:42
kontakt
ASTRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 884,00 842,00
-4,8%
417,00
-50,5%
1 244,00
198,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 79,00 162,00
105,1%
-167,00
---
437,00
---
Zysk (strata) brutto -43,00 71,00
---
-269,00
---
282,00
---
Zysk (strata) netto -43,00 56,00
---
-269,00
---
282,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 861,00 17 794,00
19,7%
14 657,00
-17,6%
15 099,00
3,0%
Kapitał własny 8 430,00 8 589,00
1,9%
8 321,00
-3,1%
8 602,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,23
1,8%
0,22
-3,0%
0,23
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,01
---
0,01
---