info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 02:51
kontakt
ASTRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-09-302019-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 417,00 417,00
0,0%
1 244,00
198,3%
1 244,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -167,00 -167,00
---
437,00
---
437,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -269,00 -269,00
---
282,00
---
282,00
0,0%
Zysk (strata) netto -269,00 -269,00
---
282,00
---
282,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 609,00 14 657,00
0,3%
15 051,00
2,7%
15 099,00
0,3%
Kapitał własny 8 272,00 8 321,00
0,6%
8 554,00
2,8%
8 602,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,22
0,0%
0,23
3,1%
0,23
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
0,01
---
0,01
0,0%