info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.16, godz. 01:58
kontakt
ASTRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 770,00 613,00
-20,4%
1 141,00
86,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -64,00 125,00
---
371,00
196,8%
Zysk (strata) brutto -154,00 73,00
---
282,00
286,3%
Zysk (strata) netto -154,00 72,00
---
282,00
291,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 562,00 14 667,00
0,7%
14 864,00
1,3%
Kapitał własny 8 640,00 8 712,00
0,8%
8 994,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,24
0,9%
0,24
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,01
300,0%