info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 21:49
kontakt
ASTRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 054,00 884,00
-16,1%
842,00
-4,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 106,00 79,00
-25,5%
162,00
105,1%
Zysk (strata) brutto -130,00 -43,00
---
71,00
---
Zysk (strata) netto -130,00 -43,00
---
56,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 282,00 14 861,00
4,1%
17 794,00
19,7%
Kapitał własny 7 576,00 8 430,00
11,3%
8 589,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,23
-18,6%
0,23
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---