info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 16:05
kontakt
BPC
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 492,00 9 373,00
-10,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 442,00 -832,00
---
Zysk (strata) brutto 327,00 -896,00
---
Zysk (strata) netto 582,00 -896,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 43 120,00 31 646,00
-26,6%
Kapitał własny 29 773,00 23 891,00
-19,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,14 8,68
-28,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 -0,32
---