info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.17, godz. 20:14
kontakt
BPC
Kwartalne skonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12,00
Zysk (strata) brutto -12,00
Zysk (strata) netto -12,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 31 646,00
Kapitał własny 23 891,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,68
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00