info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.24, godz. 01:25
kontakt
BPC
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 012,00 7 012,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22,00 22,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -30,00 -30,00
---
Zysk (strata) netto -30,00 -30,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 44 220,00 44 220,00
0,0%
Kapitał własny 29 948,00 29 948,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,88 10,88
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---