info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 05:12
kontakt
BPC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5,00 0,00
---
-3,00
---
1 040,00
---
Zysk (strata) brutto -5,00 0,00
---
-3,00
---
158 094,00
---
Zysk (strata) netto -5,00 0,00
---
-3,00
---
158 094,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 24 432,00 29 389,00
20,3%
29 371,00
-0,1%
377 502,00
1 185,3%
Kapitał własny 23 839,00 26 036,00
9,2%
26 021,00
-0,1%
181 932,00
599,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,66 8,66
0,0%
9,45
9,2%
66,08
599,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
57,42
---