info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.11, godz. 03:41
kontakt
BPC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
449,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 040,00 -156 758,00
---
226,00
---
Zysk (strata) brutto 158 094,00 -159 976,00
---
516,00
---
Zysk (strata) netto 158 094,00 -159 976,00
---
516,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 377 502,00 281 178,00
-25,5%
280 840,00
-0,1%
Kapitał własny 181 932,00 21 956,00
-87,9%
22 576,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 66,08 7,97
-87,9%
8,20
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 57,42 -58,10
---
0,19
---