info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 01:09
kontakt
KREZUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 53 269,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 698,00
Zysk (strata) brutto 709,00
Zysk (strata) netto 489,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 134 223,00
Kapitał własny 47 061,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,86
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01