info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 01:18
kontakt
PLASMA
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 696,00 16 145,00
-13,6%
5 870,00
-63,6%
13 911,00
137,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 591,00 -8 209,00
---
-9 379,00
---
-3 794,00
---
Zysk (strata) brutto -11 329,00 -9 026,00
---
-10 208,00
---
-4 367,00
---
Zysk (strata) netto -11 404,00 -8 978,00
---
-10 216,00
---
-4 689,00
---
Amortyzacja 9 574,00 8 478,00
-11,4%
4 819,00
-43,2%
4 416,00
-8,4%
Aktywa 54 302,00 44 242,00
-18,5%
35 213,00
-20,4%
39 013,00
10,8%
Kapitał własny 26 129,00 17 975,00
-31,2%
6 628,00
-63,1%
1 938,00
-70,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,33 3,27
-64,9%
1,21
-63,1%
0,35
-70,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -4,07 -1,64
---
-1,86
---
-0,85
---