info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.04, godz. 12:56
kontakt
PLASMA
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 488,00 10 955,00
-4,6%
3 595,00
-67,2%
4 925,00
37,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 295,00 -2 884,00
---
-3 894,00
---
-1 609,00
---
Zysk (strata) brutto -3 630,00 -3 236,00
---
-4 240,00
---
-1 911,00
---
Zysk (strata) netto -3 703,00 -3 356,00
---
-4 491,00
---
-2 026,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
2 400,00
---
2 360,00
-1,7%
Aktywa 65 072,00 52 510,00
-19,3%
41 012,00
-21,9%
36 194,00
-11,7%
Kapitał własny 29 271,00 23 672,00
-19,1%
13 484,00
-43,0%
4 602,00
-65,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,45 4,31
-58,8%
2,46
-43,0%
0,84
-65,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,32 -0,61
---
-0,82
---
-0,37
---