info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.22, godz. 16:41
kontakt
GWARANT
Roczne skonsolidowane
 2015-12-312016-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 45 918,00 43 523,00
-5,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 497,00 2 761,00
-21,0%
Zysk (strata) brutto 3 354,00 2 722,00
-18,8%
Zysk (strata) netto 3 124,00 2 179,00
-30,2%
Amortyzacja 1 020,00 925,00
-9,3%
Aktywa 14 104,00 14 619,00
3,7%
Kapitał własny 8 044,00 7 373,00
-8,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,61 1,48
-8,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,62 0,44
-30,2%