info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.29, godz. 11:20
kontakt
GWARANT
Roczne skonsolidowane
 2016-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 43 523,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 761,00
Zysk (strata) brutto 2 722,00
Zysk (strata) netto 2 179,00
Amortyzacja 925,00
Aktywa 14 619,00
Kapitał własny 7 373,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,48
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,44